Preša - večja

Za odtiskovanje matric do velikosti 35 x 52 cm.

Adidas